Wednesday, April 18, 2012

Kisah gabenor yang zuhud - Umar Abdul Aziz


Di usia 25 tahun, pemuda yang cemerlang ini kemudian diangkat menjadi penguasa di Madinah oleh Khalifah Bani Umayyah, Walid bin Abdul Malik. Kota Madinah yang sebelumnya dicekam ketakutan akibat kekejaman Hisyam Bin Ismail, menjadi gempar seketika.

Langkah pertama yang diambil oleh pemuda keturunan Umar al-Khattab ini adalah mengumpulkan 10 orang ulama yang terkenal akan kesahihannya sebagai anggota penasihat majlis.  Umar Bin Abdul Aziz lalu mengumumkan bahawa beliau akan mengadakan pembaharuan dan pembaikan di segala bidang.

Dengan sikap tegasnya, Umar bin Abdul Aziz berhasil menjadikan daerah yang dipimpinnya menjadi daerah teladan.  Beliau dipercayai memimpin sluruh wilayah Hijjaz yang meliputi Thaif, Mekah, Madinah dan sekitarnya.

Umar sama sekali tidak mahu menggunakan harta rakyat untuk memenuhi keperluannya. Beliau hidup dalam sikap yang sangat berhati-hati dan zuhud. Suatu ketika, pembantunya membawakan air  yang telah dipanaskan. Malam itu benar-benar dingin dan Umar dalam keadaan jinabat sehingga harus mandi.

Umar bertanya, Di mana kamu memanaskannya?” Pembantunya menjawab bahawa air tersebut dipanaskan di dapur umum. Umar terus memerintahkannya untuk membuang air tersebut. Namun, ada seseorang yang memanggil Umar kerana dia takut Umar akan mandi dengan air dingin. Orang tersebut lalu mencadangkan agar Umar menggunakan air panas tersebut lalu digantikan dengan harga yang kemudian dimasukkan ke baitul mal. Umar pun bersetuju dengan cadangan tersebut. 

No comments:

Post a Comment

Terimakasih kerana meninggalkan komen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

facebook