Wednesday, May 4, 2011

Sedekah 7000 pahala

Pahala sedekah dapat dibahagikan kepada 4 jenis

  1. Sedekah yang mendapat pahala sepuluh
  2. Sedekah yang mendapat pahala tujuh puluh
  3. Sedekah yang mendapat pahala tujuh ratus
  4. Sedekah yang mendapat pahala tujuh ribu
Sedekah yang mendapat sepuluh pahala ialah pemberian makan kepada fakir miskin
Sedekah yang mendapat pahala tujuh puluh ialah sedekah yang diberikan kepada keluarga terdekat
Sedekah yang mendapat pahala tujuh ratus ialah sedekah yang diberikan kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat
Sedekah yang mendapat pahala yang mendapat pahala tujuh ribu ialah sedekah yang diberikan kepada orang yang mencari ilmu.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 271:
"Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terangan)maka yang demikian adalah baik (keranan menjadi contoh yang baik) dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu, dan Allah akan menghapuskan bagi kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan (ingatlah) Allah maha mengetahui secara mendalam apa yang  kamu lakukan." 

No comments:

Post a Comment

Terimakasih kerana meninggalkan komen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

facebook